Sociale vaardigheden

In de Leonardusschool willen we in de eerste plaats werk maken van een warm en sterk schoolklimaat.  We willen van onze school een plek maken waar uw kind zich goed kan voelen, waar het zichzelf kan zijn en vertrouwen kan hebben in zichzelf, de klasgenootjes en de leerkrachten.
In zo’n schoolklimaat horen pesterijen niet thuis. Ze verzieken de klassfeer waardoor kinderen zich niet meer veilig voelen en hun zelfvertrouwen verliezen.

Binnen de lagere school werken we met het lessenpakket ‘Onze klas, ons team’. We willen kinderen “sociaal vaardig” maken om op een goede manier te kunnen reageren op groepsproblemen en/of pesten.
Op basis van ervaringen en kennis die kinderen opdoen in de klas, verwerven ze hierin gaandeweg inzichten, vaardigheden en een juiste attitude.

Ook op onze speelplaats zijn er wel eens ruzies of conflicten. Kinderen leren dat je wel eens van mening kan verschillen. Dat mag!
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om een ruzie uit te praten, te luisteren naar elkaars verhaal en zo te komen tot begrip voor elkaar.
Met behulp van speelplaatsafspraken (speelwiel) of door het inschakelen van speelplaatsbuddies (kinderen die bemiddelen bij een ruzietje) trachten we om kinderen zelf de verantwoordelijkheid te geven om kleine probleempjes op te lossen.

img-fluid

Als een conflict uit de hand loopt en plagen “pesten” wordt dan zoeken we samen met de kinderen naar een oplossing.
We gebruiken dan de “No blame-methode”.
De no blame-methode is een niet bestraffende manier om pesten aan te pakken. Hierbij wordt de hulp ingeschakeld van een leerkracht.

Verdere initiatieven om een warme “schoolsfeer” te creëren zijn :

*Peter-en meterschap: oudere kinderen die het peter/meterschap opnemen over jongere kinderen en gedurende het schooljaar allerlei activiteiten samen doen.

*Vieren van de jarigen: maandelijkse bijeenkomst op de speelplaats om de jarigen te vieren en samen te zingen en te dansen.

*Kinderzegjesamen met een leerkracht en de directeur komen vertegenwoordigers van de kinderen maandelijks bij elkaar om grote en kleine probleempjes op school te bespreken en naar een oplossing te zoeken. Allerlei voorstellen om het schoolklimaat aangenamer te maken worden hier met de kinderen besproken.

*Goede doel projecten: De warmste week (Music for life), Damiaanactie, vastenactie,…

*Samen vieren en feestenSinterklaas, carnaval,…