Sport en bewegingsopvoeding

Twee maal per week gaan onze kinderen per klas in de turnzaal sporten en bewegen. Deze lessen worden door een gymleerkracht De kinderen oefenen verschillende bewegingen en vaardigheden. Er is aandacht voor : balvaardigheid, evenwicht, klimmen en klauteren, kruipen, tikspelletjes, dansjes en nog zoveel meer.

In de kleuterschool wordt er ook tijdens de klasmomenten regelmatig aandacht besteed aan het bewegen. In de klassen zijn er verschillend bewegingsmaterialen (balletjes, pittenzakjes, hoepels,…) voorzien die kinderen uitnodigen om in de klas of in de gang te spelen. Per leeftijd krijgen ze ook aangepaste bewegingsoefeningen volgens de “Bodymap” methode. Door kinderen een heel rijke stimulerende omgeving aan te bieden, zorgen we ervoor dat er verschillende vaardigheden geoefend en gestimuleerd worden. Zo kunnen de kleuters zich volop ontwikkelen.

Elke klas van de lagere school heeft een zestal zwembeurten per schooljaar.

Ook buiten de lessen bewegingsopvoeding wordt er aan sport gedaan. In samenwerking met het SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) of de gemeente Brecht krijgen de kinderen de kans om tijdens de lesuren deel te nemen aan bewegingsactiviteiten (kleutersportdagen, Kronkeldiedoe, Mega-Spelenpaleis, Alles met de bal,…

Tijdens onze jaarlijkse sportdag wordt er door onze kleuters en kinderen van de lagere school nog eens extra ingezet op sporten en bewegen. Deze sportdag gaat het ene jaar door op school en het andere jaar op locatie (Lilse Bergen, De Mosten, …).

Tijdens onze jaarlijkse sportdag wordt er door onze kleuters en kinderen van de lagere school nog eens extra ingezet op sporten en bewegen. Deze sportdag gaat het ene jaar door op school en het andere jaar op locatie (Lilse Bergen, De Mosten, …).

Op woensdagmiddag nemen we regelmatig deel aan naschoolse sportactiviteiten die ingericht worden door SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport).

img-fluid
img-fluid
img-fluid