Verkeer

Hoe zien we verkeer op onze school?

Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig en willen veel ontdekken. Dit willen we ook aan onze kinderen aanbieden, maar in het verkeer is dit zeer specifiek. Omdat de kinderen zich in het drukke verkeer gaan begeven, moeten we hen de nodige ondersteuning bieden zodat ze op een veilige en hoffelijke manier aan het verkeer kunnen deelnemen. We hebben daarom voor de zowel de kleuterschool als de lagere school een duidelijke leerlijn ontwikkeld, waardoor de kans groter is dat elk kind van alle aspecten van het verkeer kan proeven.

 • We starten steeds met oefeningen in een beschermde omgeving (klas, speelplaats, turnzaal, …) zodat de veiligheid van elke deelnemer aan de activiteit zo maximaal mogelijk verzekerd kan worden. In deze oefeningen zit een gradatie ingebouwd van de kleinste kleuter tot en met de leerlingen van het zesde leerjaar.
 • Als we merken dat de oefeningen goed begrepen worden en de uitvoering steeds nauwkeuriger wordt, gaan de kinderen oefenen in het verkeer. Ook hier zit vanuit de leerlijn een logische opbouw in. In eerste instantie zal de leerkracht de activiteit op de weg organiseren, toelichten en onder toezicht laten uitvoeren. (vb. het oversteken van de rijweg onder begeleiding). Als de leerlingen wat ouder zijn en zelf een stukje de verantwoordelijkheid over hun gedrag kunnen nemen, gaan de kinderen zelf opdrachten uitvoeren, in omstandigheden zoals ze zich voordoen in het ‘echte verkeer’.
 • We houden ook rekening met externe factoren die met het verkeer te maken hebben: leren over de dode hoek, het gebruik van de gordel aantonen via een tuimelwagen, het gebruik van openbaar vervoer, …
img-fluid

De schoolomgeving

Als we als school kinderen willen opvoeden tot veilige verkeersgebruikers, zullen we hen ook een verkeersvriendelijke omgeving moeten aanbieden.

 • We hebben oog voor de wegen die de leerlingen nemen naar vanuit hun thuissituatie naar de school en terug en bieden hen een schoolroutekaart aan vanuit de gemeente Brecht.
 • Via een powerpoint met foto’s en bijkomende vragen stellen we de leerlingen voor de mogelijke gevaren en zoeken we samen naar oplossingen.
 • De Octopuspaal en de bijkomende kleurrijke afsluiting wijzen alle verkeersgebruikers op de aanwezigheid van een school.
 • Via de Ver komen de kinderen in levensechte situaties binnen hun eigen leefomgeving terecht en kunnen ze nadien ook beter de moeilijke situatie aanpakken als ze naar school komen.
 • Met de hulp en de kennis van 10op10 hebben we gewerkt aan een verbetering van onze veiligheid in en rond de school.
 • We voorzien voldoende fietsstallingen, zodat de kinderen hun fiets zonder zorgen op school kunnen parkeren.

De werking met ouders

Kinderen worden door de ouders aan de school toevertrouwd, maar zij maken wel met hen de verplaatsingen naar school en terug naar huis. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat de ouders nauw betrokken worden bij de werkgroep verkeer.

 • Ze geven ons advies en raad via de ouderraad.
 • Ze nemen deel aan de werkgroep verkeer en zijn helpende handen als we een activiteit op school organiseren: fluo-acties, gordelsensibilisering, dragen van de helm,…
 • Ze nemen zelf initiatieven om het verkeer in beeld te houden op school: fluo-fuif waarbij zoveel mogelijk mensen in fluo naartoe mochten komen, info-avond over de gevaren op de wegen in onze schoolbuurt, …
img-fluid

We kunnen als school nog altijd groeien op het domein van het verkeer, want voortdurend staan we voor nieuwe en veranderende uitdagingen.

Ons doel blijft om de kinderen zo te begeleiden en hun verantwoordelijkheid te geven zodat ze zich op een veilige manierin het verkeer kunnen begeven.
We gaan ervoor!

De verkeersgangmakers van de Leonardusschool, de ouders en het ganse team.