MOS

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken… Daarom zetten wij ons in om van de Leonardusschool een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken. Hiervoor rekenen wij op de inzet van onze kinderen, de leerkrachten én de ouders!

Bij volgende zaken tonen wij al onze inzet:

  • Op onze speelplaats en in de klassen wordt het afval gesorteerd.
  • We verzamelen lege batterijen en oude inktpatronen en zorgen ervoor dat die gerecycleerd kunnen worden.
  • Op woensdag nemen we een stuk fruit mee naar school i.p.v. een koek. Op donderdag doen we mee aan de actie “Oog voor lekkers” (gratis aanbieden van groenten en fruit gedurende 20 schoolweken).
  • We nemen deel aan “Dikketruiendag” (duurzaam omgaan met energie).