Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad werkt samen met de school aan het realiseren van de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school. De ouderraad streeft ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. De 4 hoofdtaken van de ouderraad zijn:

1. Ontmoeten:

De ouderraad organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Op deze activiteiten kunnen ouders elkaar beter leren kennen, maar ook hebben ze de mogelijkheid om de leerkrachten ’anders’ te leren kennen.

2. Ondersteunen:

De ouderraad ondersteunt de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij het schoolfeest, een aantal klusjes op te knappen, koffie te schenken tijdens het grootouderfeest,… De ouderraad doet ook financiële giften aan de school waarmee de school in overleg met de ouderraad bepaalde zaken kan aankopen die ten goede komen van alle leerlingen.

3. Communiceren en Informeren:

De ouderraad organiseert een aantal infoavonden per schooljaar die door de ouders kosteloos kunnen bijgewoond worden.

4. Meedenken, Adviseren en Overleggen:

Een aantal leden van de ouderraad zetelen in de schoolraad. Op die manier kan de ouderraad ook advies geven omtrent thema’s die het dagelijks leven op de school aanbelangen zoals de algemene organisatie en werking van de school, bepaalde infrastructuurwerken, opstellen schoolreglement,…

Bestuur Ouderraad Leonardusschool:

Voorzitter: An Koninckx Tel 0495/77 37 03

 

Vergaderende leden:

Patrick Simons Leen van de Locht Kevin Van der Planken
Davy Van Dessel Annick Schamps Britt Broos
Elga Pacquee Inge Lauryssen Tinne Aerts

Activiteitenkalender

Wat staat er op het programma dit schooljaar?

september Kalender
oktober Vlaaienslag
november Boekenbeurs
februari Pannenkoekenbak Carnaval
maart Garageverkoop
april Kinderfuif
juni Ontbijt