Ouders

Doelstellingen en taken

Doelstellingen:

 • De samenwerking tussen ouders en school bevorderen.
 • De betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten.

Taken:

 • Informeren en Communiceren.
 • Meedenken, adviseren en meebeslissen.
 • Ondersteunen bij klas- en schoolwerking.
 • Ontmoeten.
img-fluid

Ondersteuning van VCOV

Het Oudercomité kan rekenen op de ondersteuning van de VCOV.

VCOV vzw, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen , is de koepelorganisatie voor ouders en ouderverenigingen van het vrij onderwijs en behartigt de belangen van alle schoolgaande kinderen via hun ouders. Het VCOV promoot een schoolomgeving waarin het welzijn van de leerling centraal staat.

Hoe:

 • Door ondersteuning en vorming te bieden aan ouders en lokale ouderverenigingen.
 • Door de dialoog tussen ouders en school te optimaliseren.
 • Door de belangen van alle ouders te behartigen in het onderwijsbeleid in Vlaanderen.

De aandacht richt zich specifiek op:

 • Belangenbehartiging in het onderwijsbeleid.
 • Opvoedingsondersteuning bieden aan alle ouders.
 • Ondersteuning van de lokale Oudervereningen.
 • Ouders en School zijn partners.

Wil je er meer over weten ? Surf dan naar www.vcov.be