Starten op onze school

Fijn dat u voor onze school wil kiezen.

Voor de ouders van nieuwe instappertjes die benieuwd zijn naar de werking van onze school en eraan denken om hun kind op onze school in te schrijven, organiseren we infoavond.
De exacte datum van deze infoavond kan u vernemen via deze website.
U kan ook steeds (telefonisch of via het contactformulier) een afspraak maken om een kijkje te komen nemen op onze school.
Wij maken graag tijd voor u om een rondleiding te geven en u alle mogelijke informatie te verschaffen over onze school. Nadien kan u uw kind inschrijven of eventueel achteraf een afspraak maken.
Voor de eigenlijke instapdatum bent u, samen met uw instappertje, ook steeds welkom op ons “open-uurtje”. Tijdens dit kennismakingsmoment kan u een bezoekje brengen aan de klas en kennis maken met de juf. Op die manier is uw kleuter al een beetje vertrouwd met de klasomgeving en de school.

img-fluid